wczytywanie strony

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu internetowego www.nzoz-medea.pl jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDEA" MARTA UCHERSKA, JOANNA PRYCHISTAL-KAWA SPÓŁKA JAWNA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000428082, oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006938.
NIP: 7342960758, REGON: 492897977

W trakcie korzystania z serwisu internetowego chronimy Twoją prywatność.

Nie gromadzimy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim, danych osobowych użytkowników niniejszego serwisu.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

Usługi ortopedyczne

Nasza oferta