wczytywanie strony

Rejestracja

Rejestracja osobista lub przez upoważnione osoby

Od godziny 8:00.

Rejestracja telefoniczna

Od godz. 8:30 - telefon: 18 4 408 408

Pacjenci NZOZ Hipokrates

Telefon 18 443 85 30

Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Medyczna

Telefon 18 442 56 05

Od 19 lutego 2014 r. Oddział mieści się na I piętrze w budynku Onkologii przy ul. Młyńskiej 5.

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane przez lekarzy i pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 08.00 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 08.00 dnia danego do godz. 08.00 dnia następnego.

Usługi ortopedyczne

Nasza oferta